Program rozwojowy PLOPŁ

Konferencja kończąca projekt

163 comments

W dniu 30.06.2010  w sali konferencyjnej Wydziału Elektrycznego PŁ odbyła się Konferencja POKL na której przedstawiono rezultaty osiągnięte w ramach realizacji projektu Politechniki Łódzkiej pt. „Program rozwojowy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej”. Konferencja ta to jednocześnie weryfikacja dwóch pionierskich projektów: rozpoczętego trzy lata temu śmiałego projektu utworzenia przy Politechnice Łódzkiej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, którego sukces mierzy się m.in. tym, że 98% absolwentów wybrało jako miejsce dalszej nauki studia politechniczne, a w szczególności Politechnikę Łódzką. Drugim było rozpoczęcie realizacji projektu współfinansowanego przez EFS w ramach POKL, który właśnie dobiega końca. Projekt był realizowany w ramach priorytetu IX, poddziałanie 9.1.2, którego podstawowym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dzięki projektowi udało się przeprowadzić dodatkowo 3114 godzin zajęć: z czego: 646 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii i ICT, 2010 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki , fizyki, chemii i ICT, 152 godziny zajęć pozaszkolnych realizowanych w trzech modułach: matematyka z elementami fizyki i chemii, fizyka z elementami matematyki i chemii, chemia z elementami matematyki i fizyki, oraz język polski z elementami WOK, WOS i historii.

W ramach realizowanego projektu powołano i prowadzono zajęcia w Szkolnym Ośrodku Karier – łącznie przeprowadzono 300 godzin zajęć w zakresie poradnictwa edukacyjno zawodowego .

W realizację projektu zaangażowanych było 30 osób, z czego 18 nauczycieli.

Wartość projektu to : 1 499 877,16 zł, z czego na jednego ucznia przypadało 5 768,75 zł. Projekt podlegał okresowej i końcowej ewaluacji, a nauczyciele w grupach przedmiotowych dokonali ewaluacji w zakresie nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz podkreślono , że formuła projektu się sprawdza i że będzie on kontynuowany w ramach dalszej działalności placówki.

Zarząd projektu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu a beneficjentom ostatecznym – uczniom PLOPŁ życzy sukcesów w dalszej nauce na kierunkach politechnicznych.

Zdjęcia: http://picasaweb.google.com/lopl.lodz/KonferencjaKonczacaProjektRealizowanyWRamachPOKL#

Dziennik Łódzki – ogłoszenie

158 comments

http://imgur.com/uYSVp.jpg

Ogłoszenie prasowe Dziennik Łódzki

175 comments

http://imgur.com/S1gP4.jpg

19.04 – konferencja EFS

172 comments

Dnia 19.04.2010 roku  w Sakli Kinowej Politechniki Łódzkiej odbyła się kolejna konferencja promująca rezultaty projektu PŁ pt. „Program rozwojowy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej”. Konferencja dotyczyła wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ( matematyka, fizyka, chemia, ICT), a także rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. W ramach doskonalenia umiejętności kluczowych z poszczególnych przedmiotów uczniowie przystąpili do realizacji różnych projektów w obrębie klasy a także przedmiotów. Efektem pracy było powstanie różnych ciekawych prac szczególnie z zakresu ICT.

W II części konferencji uczniowie prezentowali różnorodne projekty realizowane w ramach zajęć ICT, które nie tylko pogłębiły ich wiedzę, ale także przełożyły się na wykonanie konkretnych programów, modułów, urządzeń elektronicznych. Wszystkie te prace prezentowano
w sposób bardzo profesjonalny i z dużym zaangażowaniem uczniów dlatego konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem  wszystkich gości.

http://imgur.com/a/FjlY2zdjęcia

Konferencja EFS

169 comments

W dniu 21 grudnia 2009 w siedzibie Alternatywy BMX ( łodzki skatepark ) odbyła się konferencja poświęcona rozpowszechnianiu efektów projektu POKL prowadzonego przez PLOPŁ, połączona z warsztatmi prowadzonymi przez beneficjentów innych programów unijnych.

W konferencji uczestniczyła młodzież z I,II i III klas wraz z opiekunami i studenci lub absolwenci uczelni , obecni lub byli uczestnicy wymian uczniowskich, studenckich i programu Młodzi w działaniu.

W pierwszej części spotkania młodzież z liceum  zaprezentowała samodzielnie przygotowaną prezentację o swoim programie i jego efektach.

W drugiej goście z Polski i zagranicy opowiadali o możliwościach skorzystania z pozyskanych przez uczniów kompetencji lub ich dalszym rozwoju w ramach innych możliwości finansowania pozyskanego z Unii .

Przedstawiono też na przykładzie skateparku możliwości realizacji pasji młodych, przy pomocy minigrantów z programu Młodzi w działaniu.

Uczniowie poznali przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy mogą im służyć pomocą w pozyskiwaniu i rozliczaniu takich programów.

Zagraniczni goście opowiadali o swoich doświadczeniach z podróży do Polski.

W trzeciej części można było wymieniać się doświadczeniami i zadawać pytania.

Zdjęcia:

http://imgur.com/a/RRf4d

Konferencja EFS

152 comments

Politechnika Łódzka korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , które przeznaczone są na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wszechstronny rozwój uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego PŁ. W programie konferencji zawarto przedstawienie założeń projektu, korzyści wynikających z jego realizacji i pokaz prac przygotowanych przez uczniów starszych klas w ramach projektu.

Zaproszenie: http://imgur.com/UOjoN.jpg

Zdjęcia: http://imgur.com/a/A7cjE/

Ogłoszenia prasowe

164 comments

http://imgur.com/GTQLE

Nowi beneficjenci ostateczni w projekcie …

172 comments

Od 01 września 2009 do projektu przystąpiło 76 nowych beneficjentów ostatecznych – uczniów klas I. Dla nich przeznaczone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i ICT.

Konferencja EFS

163 comments

Alternatywne źródła pozyskiwania funduszy dla szkoły . Nasz doświadczenia z pracy nad projektem POKL finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie warsztatowe.

Program :

10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji w Sali Kinowej PŁ

10.45 Rozpoczęcie warsztatów w siedzibie Publicznego Liceum PŁ – w programie m.in. omówienie priorytetu IX, oceny formalnej i merytorycznej wniosku, praca z generatorem wniosków.

12.00 Dyskusja przy kawie.

Ogłoszenie prasowe Dziennik Łódzki

178 comments

http://imgur.com/5VUnp.jpg

Strona i projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013